Ambitne plany publikacyjne pracowników instytutu na końcówkę okresu ewaluacyjnego (2020/2021)

Mając na uwadze, że do końca okresu ewaluacyjnego pozostało jeszcze 14 miesięcy, pracownicy naukowi Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku mają bardzo ambitne plany i wykazują niezwykłą aktywność publikacyjną. W świetle dotychczas danych zebranych od pracowników wynika, że na etapie przesłania do redakcji, w trakcie recenzji, już po recenzji lub już opublikowanych on-line znajduje się łącznie aż 110 publikacji, w tym: 7 w czasopismach za 200 pkt., 15 za 140 pkt., 46 za 100 pkt.

Oto linki do kilku najnowszych publikacji (z ostatnich kilku tygodni) w wysokopunktowanych czasopismach naukowych (nazwiska pracowników naukowych instytutu zostały wytłuszczone):

Earth-Science Reviews (200 pkt):

Agricultural and Forest Meteorology (200 pkt):

 Science of the Total Environment (200 pkt):

  • Stępalska D., Myszkowska D., Piotrowicz K., Kluska K., Chłopek K., Grewling Ł., Lafférsová J., Majkowska-Wojciechowska B., Malkiewicz M., Piotrowska-Weryszko K., Puc M., Rodinkova V., Rybníček O., Ščevková J., Voloshchuk. K. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139615

Geoarchaeology (140 pkt):

Catena (140 pkt):

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology  (100 pkt):

Minerals  (100 pkt):

Journal of Asian Earth Sciences (100 pkt):

Journal of Retailing and Consumer Services  (100 pkt):

Remote Sensing (100 pkt):

Geosciences (70 pkt):