Pracownicy Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku US prowadzą badania naukowe w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku

WYNIKI EWALUACJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ZA LATA 2017-2021

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki, działalność naukowa Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2017-2021 w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku została oceniona wysoko, otrzymując kategorię B+. Tym samym, nasz Instytut utrzymał wszystkie dotychczasowe prawa dotyczące nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Szczegóły wyników ewaluacji umieszczone są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-za-lata-2017-2021, gdzie znajduje się także pełen wykaz kategorii naukowych przyznanych przez MEiN w 2022 r.