Kampus – Mickiewicza 16

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

Mickiewicza 16, telefon 91 444 24 61

Mickiewicza 16

70-383 Szczecin