Konferencja odbyła się w trybie zdalnym w dniach 16-17 grudnia 2020. Uczestniczyło w niej 190 osób z 22 krajów. Konferencja została zorganizowana przez Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku przy współpracy z International Baltic Earth Secretariat, Helmholtz Zentrum Geesthacht, Guangzhou Marine Geological Survey (Chińska Służba Geologiczna) oraz Sekcji Geologii Morza Komitetu Badań Morza PAN pod patronatem Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja była rozwinięciem inicjatywy zgłoszonej przez nasz Instytut podczas konferencji International Association for Mathematical Geosciences “IAMG 2019”, która odbyła się w State College, Pennsylvania (USA) w dniach 10-16 sierpnia 2019. Celem tej inicjatywy jest rozwijanie badań mórz szelfowych w ramach międzynarodowych programów dotyczących oceanów. Pierwszym efektem tej inicjatywy było powołanie w ramach projektu „Deep-Time Digital Earth”, realizowanego pod auspicjami International Union of Geological Sciences (https://www.iugs.org/dde) zespołu pod nazwą „Marginal Seas Task Group”, Powołanym w listopadzie 2020 r. zespołem, złożonym z 12 naukowców z 9 krajów, kierować będzie dr hab. Jan Harff, prof. US, przy współpracy z dr hab. Joanną Dudzińską-Nowak, prof. US (oboje z INoMiŚ US) i dr. Wenyan Zhang z Helmholtz Zentrum Geesthacht w Niemczech. Działania zespołu mają doprowadzić do zainicjowanie międzynarodowego projektu badawczego „Eurazjatyckie morza szelfowe – przeszłość i przyszłość”. Celem tego projektu będzie przeprowadzenie studiów porównawczych ewolucji strefy brzegowej wybranych mórz kontynentu eurozjatyckiego (Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Morza Południowochińskiego) od późnego Plejstocenu i Holocenu na potrzeby strategii zarządzania i planowania w morskiej strefie brzegowej.

Program konferencji oraz „Abstract Book”