• Laboratorium geochemiczne
 • Laboratorium hydrochemiczne
 • Laboratorium granulometrii laserowej
 • Laboratorium sedymentologiczne
 • Laboratorium preparatyki petrograficznej
 • Laboratorium mineralogii, petrografii i geologii złożowej
 • Laboratorium geologii inżynierskiej i geotechniki
 • Laboratorium oceanografii fizycznej
 • Laboratorium mikroskopii geologicznej i biologicznej
 • Laboratorium biologii morza
 • Laboratorium paleobiologii
 • Laboratorium diatomologiczne
 • Laboratorium badań nad filogenezą i bioproduktami morskich bentosowych protista
 • Laboratorium genetyczne
 • Laboratorium dendrochronologiczne
 • Laboratorium taksonomii roślin i grzybów