Z dniem 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady naukowe dyscyplin.

Postępowania doktorskie i habilitacyjne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku prowadzone są przez Radę Naukową Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku US jest dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US.

Procedury i obowiązujące akty prawne:

Baza osób, którym nadano stopnie naukowe lub, których procedury są w toku, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/338/doktoraty-i-habilitacje