W wyniku wyborów członkami Uczelnianego Kolegium Elektorów zostali następujący pracownicy Instytutu:

dr hab. Roman Marks, prof. US

dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US

dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US

dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US