W dniu 21.08.2021 w Centrum Dydaktyczno Badawczym Nauk Przyrodniczych odbyła się konferencja “ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – ŚRODOWISKO, TECHNOLOGIE, SPOŁECZEŃSTWO” organizowana przez Uniwersytet Szczeciński i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz popularyzację racjonalnych sposobów ich eksploatacji zarówno w środowisku naukowym, jak i  wśród pracowników instytucji zajmujących się eksploatacją i ochroną środowiska oraz jednostek samorządów terytorialnych województwa zachodniopomorskiego.

SZCZEGÓŁOWE CELE KONFERENCJI:

zaprezentowanie:

planów dotyczących rozwoju OZE w Polsce i w województwie zachodniopomorskim

potencjału przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego możliwego do wykorzystania w energetyce odnawialnej

przyrodniczych i społecznych szans oraz zagrożeń stwarzanych przez OZE

technologii wykorzystywanych współcześnie w poszczególnych gałęziach OZE oraz planowanych w najbliższej przyszłości

form współpracy producentów i konsumentów energii odnawialnej w obrębie JST

perspektyw wsparcia finansowego OZE

Więcej szczegółów na stronie konferencji:

https://oze.usz.edu.pl/