Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe następującym pracownikom badawczo-dydaktycznym Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku:

Nagrody I stopnia:

– prof. dr hab. Anna Cedro

– dr hab. Zofia Sotek, prof. US

– dr hab. Jakub Witkowski, prof. US

– mgr Łukasz Maciąg

Nagroda II stopnia:

– dr Daniel Okupny