Wakacje nieuchronnie mają się ku końcowi, przyszła jesień a wraz z nią nowy rok akademicki. Na zakończenie lata prezentujemy wspomnienia z lipcowych działań terenowych prowadzonych u południowych brzegów wyspy Wolin, w ramach transgranicznego projektu „Co mówią skały po drugiej stronie Odry?”.

Południowe klify wyspy Wolin, rozciągające się nad Zalewem Szczecińskim są niezwykle interesującym obiektem geologicznym. Podobnie jak klify nadbałtyckie na północy wyspy, są naturalnym odsłonięciem prezentującym struktury glacitektoniczne odzwierciedlające złożone procesy deformacji podłoża zachodzące podczas plejstoceńskich zlodowaceń. W ścianie klifów odsłaniają się porwaki skał starszych niż czwartorzędowe: jurajskie piaskowce i skały węglanowe, a także oligoceńskie iły z kryształami gipsów. Dziś południowe brzegi wyspy są niedostępnym, słabo poznanym obszarem chronionym. Wraz z pasem przyległych wód znajdują się na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Z tego względu zdecydowano się na bezinwazyjną i zdalną metodę udokumentowania tego niezwykłego odsłonięcia geologicznego – fotografię 3D. Trójwymiarowe odwzorowanie klifu jest mozaiką tysięcy zdjęć wykonanych z drona przez naukowców i studentów z partnerskiego ośrodka – Uniwersytetu w Greifswaldzie. Pod klify zawiózł nas katamaran Szuwarek, który wystąpił także w niecodziennej roli lotniskowca dla drona.

W trakcie prac terenowych (już bez udziału Szuwarka) udokumentowano także odsłonięcie geologiczne na Piaskowej Górze, będącej punktem widokowym na jedną z najsłynniejszych geoatrakcji wyspy Wolin – Jeziora Turkusowego. Rezultaty przeprowadzonych prac zostaną udostępnione na stronie internetowej https://v3geo.com/ oraz w internetowym opracowaniu popularnonaukowym na temat rozwoju linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego. Ponadto, dla wielbicieli gry terenowej Geocaching zostanie przygotowana wyjątkowa, bo zlokalizowana na wodach Zalewu szczecińskiego skrytka typu  EarthCache.