Narodowe Centrum Nauki opublikowało trzecią listę laureatów konkursu MINIATURA 7. Miło nam poinformować, że wśród naukowców, którym przyznano dofinansowanie, znalazł się dr Andrzej Giza z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego.

Narodowe Centrum Nauki przyznało łącznie 55 grantów w kwocie ponad 2 mln zł. Trzecia lista laureatów konkursu MINIATURA 7 obejmuje projekty, które zostały zgłoszone do niego w kwietniu. W konkursie można było uzyskać od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Do finansowania zakwalifikowany został projekt badań pilotażowych, zatytułowany “Wpływ sztormów na sezonową zmienność siedlisk bentosu oraz morfologii brzegu”.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 48 954 zł.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy.