Dr Przemysław Dąbek
– pracownik naukowy Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki w skład Rady Młodych Naukowców – dwudziestoosobowego organu doradczego, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju kariery młodych badaczy. Jest on jedynym reprezentantem akademickiego Szczecina w tym gremium. Pełny skład Rady pod adresem https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/nowy-sklad-rady-mlodych-naukowcow/