Podczas XII Konwentu Morskiego, który odbył się 11 listopada 2021 na Politechnice Gdańskiej, podpisana została umowa dotycząca powołania konsorcjum naukowego „Nauka dla morza” na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (MEW). W obecności Premiera Mateusza Morawieckiego umowę podpisali reprezentanci 8 polskich uczelni, które kształcą i prowadzą badania naukowe w tematyce morskiej: Uniwersytet Szczeciński, Akademia Morska w Szczecinie, ZUT, Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni. Instytut Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego, w oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas badań monitoringowych dla celów różnych inwestycji w środowisku morskim (molo w Międzydrojach, Gazoport, badania portów) zaoferował monitoring biotycznych elementów środowiska, takich jak: fito- i zooplankton, meio- i makrobentos, fauna poroślowa, na wszystkich etapach inwestycji.

Podpisana w Gdańsku deklaracja współpracy naukowej zakłada między innymi:
– doradztwo na etapie przygotowania inwestycji,
– aspekty ekonomiczne i finansowe inwestycji,
– założenia do projektowania: rozpoznanie geologiczne, rozpoznanie geofizyczne, geotechnika, konstrukcje wsporcze i obiekty budowlane, sieci elektroenergetyczne, oddziaływania środowiskowe itp.,
– nadzór naukowy na etapie oceny merytorycznej składanych ofert oraz w fazie budowy,
– eksploatacja, diagnostyka i monitoring, zarządzanie, trwałość infrastruktury i urządzeń oraz instalacji,
– zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich utrzymanie i eksploatacja w całym cyklu życia.

/A.O./