“Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

 

Niezwykle poruszeni, z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 17 września 2023 r. odszedł

prof. dr hab. Andrzej Witkowski.

Żegnamy wybitnego naukowca, autorytet w dziedzinie diatomologii i paleoceanologii, cenionego nauczyciela akademickiego.

Pan Profesor pracę w Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczął w 1996 roku
 a w 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi.

Przez wiele lat kariery pełnił wiele zaszczytnych funkcji m.in.: Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej w latach 2005-2008 i 2008-2012, członka Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2021-2024, oraz przez wiele lat członka Rady Wydziału Nauk Ziemi
oraz członka Rady Naukowej Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku.

Dorobek naukowy Pana Profesora obejmuje setki publikacji naukowych.

Pan Profesor był uczestnikiem wielu wypraw naukowych m.in.: na wschodnie wybrzeże Republiki Południowej Afryki, Namibii, Wyspy Galapagos, Chin.

Był niezwykle ceniony i lubiany przez swoich doktorantów, studentów i współpracowników za ogromną wiedzę i serdeczne usposobienie.

Profesor Witkowski został w 2021 r. Członkiem Rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, był także członkiem dwóch jego komitetów: Komitetu Badań Morza oraz członkiem Komitetu Nauk Geologicznych przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi. Ponadto był członkiem Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN.

Wielokrotny laureat prestiżowych nagród naukowych, w tym „Zachodniopomorskich Nobli”.

Pełna zaangażowania i różnorodna działalność zawodowa Pana Profesora została dostrzeżona i uhonorowana wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiej kultury, życzliwy, szlachetny i szanowany przez społeczność akademicką i naukową.

 

W imieniu wszystkich pracowników, dyrekcja Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku

          składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia.

 

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w poniedziałek 25 września 2023 r.

 o godzinie 11:00 w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie

 

                                                      Galeria zdjęć upamiętniających Pana Profesora.