Informacje dla studentów znajdują się na stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: spr.usz.edu.pl