Postanowieniem z dnia 28 września 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał pracowniczce naukowej Instytutu dr hab. Annie Cedro tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

Dziesięć miesięcy wcześniej, bo 28 listopada 2019 roku tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych otrzymał inny pracownik naukowy Instytutu dr hab. Andrzej Zawal.