Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, który został utworzony decyzją senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 01.10.2019 roku, jest kontynuatorem Instytutu Nauk o Morzu, który rozpoczął swoje funkcjonowanie w ramach Wydziału Biologii i Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 1 października 1990 r.

 

Aktualności

  • 11 MARCA 2021

  Patronat Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku nad XI Liceum Ogólnokształcącym

  Instytut Nauk o Morzu i Środowisku podpisał umowę patronacką z XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Romera 2 (http://zso4.szczecin.pl/liceum/). Umowę została podpisana 3 marca 2021 r. w siedzibie Szkoły przez jej Dyrektora mgra Mirosława Mikę oraz Dyrektora Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego, dr

  więcej
  • 24 LUTEGO 2021
  Nowy skład Prezydium Komitetu Badań Morza PAN

  Nowy skład Prezydium Komitetu Badań Morza PAN

  Dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US sprawujący funkcję Dyrektora Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku, został 19.02.2021 wybrany do sześcioosobowego Prezydium Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk na okres kadencji 2020-2023 http://www.ocean.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=165  

  więcej
  • 24 LUTEGO 2021

  Pełnomocnik Rektora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych

  Prof. dr hab. Anna Cedro, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku została powołana przez Rektora na Pełnomocnika ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych. badawczych.

  więcej
  • 18 LUTEGO 2021

  Konferencja on-line „Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt”, 11 czerwca 2021

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. „Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021, on-line (przy wykorzystaniu Teams).  Istnieje możliwość zgłoszenia referatu, plakatu lub wyłącznie streszczenia. Planowane jest opublikowanie streszczeń w materiałach konferencyjnych opatrzonych numerem ISBN. Szczególnie serdecznie zapraszamy Młodych Naukowców – studentów, studenckie koła naukowe

  więcej
  • 5 LUTEGO 2021
  Marginal Seas Task Group

  Marginal Seas Task Group

  Komitet wykonawczy „Deep-Time Digital Earth (DDE) Big Science Program pod auspicjami International Union of Geological Sciences (IUGS) ( https://www.iugs.org/dde), powołał zespół pod nazwą „Marginal Seas Task Group”, w celu realizacji inicjatywy zgłoszonej przez naukowców z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego, której głównym celem jest rozwijanie badań mórz szelfowych w ramach międzynarodowych programów

  więcej
  • 19 STYCZNIA 2021

  Powołanie Przewodniczącego Rady Naukowej INoMiŚ

  W dniu 14 stycznia 2021 roku Rada Naukowa Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku powołała dra hab. inż. Przemysława Śmietanę, prof. US na przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego, na kadencję 2021-2024.

  więcej