Na polu dydaktycznym pracownicy Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku współpracują z następującymi podmiotami zewnętrznymi

 

Nazwa instytucji współpracującej Działanie w ramach współpracy dotyczącej kształcenia studentów geografii Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego
Urząd Miejski w Gryficach Udostępnianie danych do pracy dyplomowej Magdaleny Fiutek pt. Specyfika marketingu małego miasta na przykładzie Gryfic (maj-czerwiec 2019) dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US
Instytut Dziedzictwa Narodowego Udostępnienie danych “Archeologiczne Zdjęcie Polski” wykorzystanych jako materiały do pracy magisterskiej i badań terenowych (lata 2018-2020) dr hab. Tomasz A. Łabuz, prof. US
Zarządu Portów Morskich Szczecin-Świnoujście. Udostępnienie danych o planach rozbudowy portu i parametrach planowanych inwestycji do pracy magisterskiej (1918 r.) dr hab. Tomasz A. Łabuz, prof. US
Urząd Morski, Szczecin Udostępnienie danych o warunkach rozbudowy portu Świnoujście do pracy magisterskiej (1919 r.) dr hab. Tomasz A. Łabuz, prof. US
Urząd Miejski, Świnoujście Udostępnienie danych dotyczących ruchu turystycznego do pracy magisterskiej  (1918 r.) dr hab. Tomasz A. Łabuz, prof. US
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Szcz-n Udostępnienie danych o formach ochrony i gatunkach roślin chronionych w województwie, do pracy magisterskiej opracowanym przez Miasto Świnoujście (2019 r.). dr hab. Tomasz A. Łabuz, prof. US
EcoGenerator, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie Zajęcia w ramach przedmiotów: Podstawy kształtowania i ochrony środowiska, Zanieczyszczenia Biogeniczne, Globalne zmiany biosfery. zwiedzanie zakładu z wykładem przeprowadzonym przez pracownika;  14.05.2019 i 18.12.2019. dr Brygida Wawrzyniak-Wydrowska
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Elektrociepłownia w Szczecinie Zajęcia w ramach przedmiotów: Podstawy kształtowania i ochrony środowiska, Zanieczyszczenia Biogeniczne, Globalne zmiany biosfery. Zwiedzanie zakładu z wykładem przeprowadzonym przez pracownika; 09.04.2019. dr Brygida Wawrzyniak-Wydrowska
NewCo Sp. z o.o. w Leśnie Górnym Zajęcia w ramach przedmiotów: Podstawy kształtowania i ochrony środowiska, Zanieczyszczenia Biogeniczne, Globalne zmiany biosfery. Zwiedzanie zakładu z wykładem przeprowadzonym przez pracownika; 16.04. 2019 i 18.12.2019. dr Brygida Wawrzyniak-Wydrowska
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie Zajęcia w ramach przedmiotów: Podstawy kształtowania i ochrony środowiska, Zanieczyszczenia Biogeniczne, Globalne zmiany biosfery. Zwiedzanie zakładu z wykładem przeprowadzonym przez pracownika; 11.05.2019. dr Brygida Wawrzyniak-Wydrowska
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, w Leśnie Górnym Zajęcia w ramach przedmiotów: Podstawy kształtowania i ochrony środowiska, Zanieczyszczenia Biogeniczne, Globalne zmiany biosfery. Zwiedzanie zakładu z wykładem przeprowadzonym przez pracownika; 16.04. 2019 i 18.12.2019. dr Brygida Wawrzyniak-Wydrowska
Szczeciński oddział IMGW -PIB, Kapitanat Portu Szczecin, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wycieczki ze studentami geografii do siedzib wymienionych instytucji, zapoznanie się ze specyfiką pracy, rozmowy z pracownikami (lata 2010-2016). dr hab. Tomasz Wolski, prof. US
Oczyszczalnia Ścieków “Pomorzany” w Szczecinie Zwiedzanie zakładu w ramach przedmiotu na II st. : współczesne problemy hydrograficzne. Po oczyszczalni oprowadzała i wyjaśniała zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej, zwłaszcza metody stosowane w oczyszczalni pani technolog zakładu. dr Małgorzata Świątek
Obserwatorium astronomicznym ZUT Po jednym spotkaniu w 2017 i 2018 r. w ramach przedmiotu astronomiczne podstawy geografii; prelekcja pracownika ZUT połączona z pokazem teleskopu.  dr Szymon Walczakiewicz
Zarząd Portów Morskich Szczecin-Świnoujście w Szczecinie Zwiedzanie w  portu morskiego w Szczecinie (rejon drobnicy) i prelekcja pracownika w ramach ćwiczeń terenowych z geografii społeczno-ekonomicznej (06.06.2016; 08.06.2017; 05.06.2018) dr Tadeusz Bocheński
Zakłady chemiczne w Policach – Grupa Azoty Zwiedzanie zakładów chemicznych i prelekcja pracownika w ramach ćwiczeń terenowych z geografii społeczno-ekonomicznej (08.06.2016) dr Tadeusz Bocheński
Elektrociepłownia Szczecin i Elektrownia Dolna Odra – Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE Zwiedzanie obu elektrowni i prelekcje pracowników w ramach ćwiczeń terenowych z geografii społeczno-ekonomicznej (Dolna Odra – 05.06.2017; Elektrociepłownia Szczecin – 06.06.2017) dr Tadeusz Bocheński
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Trzebież Zgoda oraz pomoc w realizacji badań zmierzających do określenia uwarunkowań przyrodniczych zmian powierzchni jezior. Okres realizacji czerwiec-październik 2021 rok. Udział studentów w badaniach naukowych na terenie Puszczy Wkrzańskiej. Badania terenowe dotyczyły oceny zmian siedlisk podmokłych w strefie brzegowej wybranych jezior oraz pobór próbek do dalszych badań laboratoryjnych (próbki glebowe, próbki osadów z dna jeziora Piaski (student Kamil Skirec) oraz kartowanie geologiczno-geomorfologiczne w rejonie jeziora Piaszynko. prof. dr hab. Ryszard Borówka,
prof. dr hab. Anna Cedro,
dr hab. Bernard Cedro, prof. US,
mgr inż. Łukasz Maciąg, dr Daniel Okupny
Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie. Muzeum Torfowisk w Chochołowie Zwiedzanie wystawy w Muzeum Torfowisk w Chochołowie oraz podjęcie wspólnych badań naukowych na wybranych torfowiskach Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (listopad 2018 rok). Realizacji badań naukowych z udziałem studentów dotyczących oceny stopnia atrakcyjności ekosystemów torfowiskowych w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej oraz roli Muzeum Torfowisk w edukacji z zakresu bio- i georóżnorodności. dr Daniel Okupny
ZWiK – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Szczecin, Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany Zajęcia studyjne w ramach przedmiotu Ochrona Środowiska, Geografia I st. Geografia, kwiecień 2018 rok i maj 2019 r. dr hab. Małgorzata Bąk
EcoGenerator Szczecin, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Spółka z o.o.
Zajęcia studyjne w ramach przedmiotu Ochrona Środowiska, Geografia I st. Geografia, kwiecień 2018 rok i maj 2019 r. dr hab. Małgorzata Bąk
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Zajęcia studyjne w ramach przedmiotu Ochrona Środowiska, Geografia I st. Geografia, kwiecień 2018 rok i maj 2019 r. dr hab. Małgorzata Bąk
Newco Zakład Przetwarzania Odpadów Zajęcia studyjne w ramach przedmiotu Ochrona Środowiska, Geografia I st. Geografia, kwiecień 2018 rok i maj 2019 r. dr hab. Małgorzata Bąk
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, Elektrociepłownia Szczecin Zajęcia studyjne w ramach przedmiotu Ochrona Środowiska, Geografia I st. Geografia, kwiecień 2018 rok i maj 2019 r. dr hab. Małgorzata Bąk
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Zajęcia w ramach przedmiotu Metody monitoringu atmosfery i hydrosfery – wizyta w celu zapoznania się z zadaniami realizowanymi przez GIOŚ w zakresie monitoringu jakości powietrza dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US