Imię i nazwisko, stopień Tel. służbowy 91 444… Adres, nr pokoju E-mail

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

dr hab. Małgorzata Bąk 24-69 ul. Mickiewicza 16A, pok. 12 malgorzata.bak@usz.edu.pl
mgr Bartosz Bieniek 24-54 ul. Mickiewicza 18, pok. 213 bartosz.bieniek@usz.edu.pl
prof. dr hab. Ryszard Borówka 23-56 ul. Mickiewicza 18, pok. 217 ryszard.borowka@usz.edu.pl
dr hab. Beata Bosiacka, prof. US 16-70 ul. Wąska 13, pok.305 beata.bosiacka@usz.edu.pl
dr Natalia Bugajny 24-29 ul. Mickiewicza 18, pok. 405 natalia.bugajny@usz.edu.pl
prof. dr hab. Anna Cedro 25-29 ul. Mickiewicza 16, pok. 208 anna.cedro@usz.edu.pl
dr hab. Bernard Cedro, prof. US 24-28 ul. Mickiewicza 18, pok. 219 bernard.cedro@usz.edu.pl
dr Przemysław Dąbek 23-66 ul. Mickiewicza 16A, pok. 11 przemyslaw.dabek@usz.edu.pl
dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US 23-53 ul. Mickiewicza 18, pok. 403 joanna.dudzinska-nowak@usz.edu.pl
dr Romain Gastineau 25-03 ul. Mickiewicza 16A, pok. 18 romain.gastineau@usz.edu.pl
dr Andrzej Giza 24-32 ul. Mickiewicza 18, pok. 413 andrzej.giza@usz.edu.pl
dr hab. Jan Harff, prof. US 25-05 ul. Mickiewicza 18, pok. 112 jan.harff@usz.edu.pl
dr inż. Anna Kisiel 15-55 ul. Wąska 13, pok.111 anna.kisiel@usz.edu.pl
dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska, prof. US 25-34 ul. Mickiewicza 18, pok. 304 halina.kowalewska@usz.edu.pl
dr hab. Tomasz A. Łabuz, prof. US 24-45 ul. Mickiewicza 16, pok. 304 tomasz.labuz@usz.edu.pl
mgr inż. Łukasz Maciąg 23-71 ul. Mickiewicza 16A, pok. 218a lukasz.maciag@usz.edu.pl
dr hab. Roman Marks, prof. US 25-38 ul. Mickiewicza 18, pok. 316 roman.marks@usz.edu.pl
dr Grzegorz Michoński 15-89 ul. Wąska 13, pok. 405 grzegorz.michonski@usz.edu.pl
dr Tymoteusz Miller 15-71 ul. Wąska 13, pok. 204 tymoteusz.miller@usz.edu.pl
dr Monika Myśliwy 16-71 ul. Wąska 13, pok.310 monika.mysliwy@usz.edu.pl
dr Daniel Okupny 23-58 ul. Mickiewicza 18, pok. 211 daniel.okupny@usz.edu.pl
dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US 24-76 ul. Mickiewicza 16A, pok. 310 andrzej.osadczuk@usz.edu.pl
dr inż. Krystyna Osadczuk 24-73 ul. Mickiewicza 18, pok. 315 krystyna.osadczuk@usz.edu.pl
prof. dr hab. Wojciech Piasecki 24-83 ul. Mickiewicza 16, pok. 110 wojciech.piasecki@usz.edu.pl
dr hab. Małgorzata Puc, prof. US 16-73 ul. Felczaka 3c, pok. 17 malgorzata.puc@usz.edu.pl
dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US 24-67 ul. Mickiewicza 16A, pok. 15 teresa.radziejewska@usz.edu.pl
dr hab. Izabella Rząd, prof. US 16-80 ul. Wąska 13, pok. 115 izabella.rzad@usz.edu.pl
dr inż. Jakub Skorupski 16-85 ul. Wąska 13, pok. 116 jakub.skorupski@usz.edu.pl
dr Artur Skowronek 24-44 ul. Mickiewicza 16A, pok. 212 artur.skowronek@usz.edu.pl
dr hab. Zofia Sotek, prof. US 15-60 ul. Felczaka 3c, pok. 6a zofia.sotek@usz.edu.pl
dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US 15-65 ul. Felczaka 3c, pok. 16 malgorzata.stasinska@usz.edu.pl
dr Edyta Stępień 16-47 ul. Wąska 13, pok.309 edyta.stepien@usz.edu.pl
dr Magdalena Szenejko 15-02 ul. Wąska 13, pok. 117 magdalena.szenejko@usz.edu.pl
dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, prof. US 16-61 ul. Wąska 13, pok. 402 agnieszka.szlauer-lukaszewska@usz.edu.pl
dr inż. arch. Przemysław Sztajner 24-48 ul. Mickiewicza 16A, pok. 110 przemyslaw.sztajner@usz.edu.pl
dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US 16-84 ul. Wąska 13, pok. 113 przemyslaw.smietana@usz.edu.pl
dr Małgorzata Świątek 25-26 ul. Mickiewicza 16, pok. 215 malgorzata.swiatek@usz.edu.pl
dr hab. Paweł Terefenko, prof. US
23-54 ul. Mickiewicza 18, pok. 414 pawel.terefenko@usz.edu.pl
dr Szymon Walczakiewicz 25-33 ul. Mickiewicza 16, pok. 214 szymon.walczakiewicz@usz.edu.pl
dr Brygida Wawrzyniak-Wydrowska 24-68 ul. Mickiewicza 16A, pok. 16 brygida.wydrowska@usz.edu.pl
dr hab. Helena Więcław, prof. US 16-69 ul. Wąska 13, pok.308 helena.wieclaw@usz.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Witkowski 24-65 ul. Mickiewicza 16A, pok. 9 andrzej.witkowski@usz.edu.pl
dr hab. Jakub Witkowski, prof. US 23-73 ul. Mickiewicza 18, pok. 218 jakub.witkowski@usz.edu.pl
dr hab. Tomasz Wolski, prof. US 23-26 ul. Mickiewicza 18, pok. 303 tomasz.wolski@usz.edu.pl
dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US 16-54 ul. Wąska 13, pok. 320 dariusz.wysocki@usz.edu.pl
dr Dominik Zawadzki 24-23 ul. Mickiewicza 16A, pok. 311 dominik.zawadzki@usz.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Zawal 16-60 ul. Wąska 13, pok. 406 andrzej.zawal@usz.edu.pl

 

Profesorowie Seniorzy (zatrudnieni na część etatu)

prof. dr hab. Stanisław Musielak (1/8 etatu) 24-24 ul. Mickiewicza 18, pok. 313 stanislaw.musielak@usz.edu.pl
prof. dr hab. Kazimierz Furmańczyk (1/8 etatu) 23-51 ul. Mickiewicza 18, pok. 402a kazimierz.furmanczyk@usz.edu.pl

 

Profesorowie Seniorzy

prof. dr hab. Ryszard Kotliński   ul. Mickiewicza 16A, pok. 310 ryszard.kotlinski@usz.edu.pl
prof. dr hab. Józef Girjatowicz 25-27 ul. Mickiewicza 16, pok. 311 jozef.girjatowicz@usz.edu.pl

 

Pracownicy techniczni

mgr inż. Renata Ciaś 24-66 ul. Mickiewicza 16A, pok. 10 renata.cias@usz.edu.pl
Kamil Durczak 24-54 ul. Mickiewicza 18, pok. 317

kamil.durczak@usz.edu.pl

mgr Agnieszka Kierzek 24-71 ul. Mickiewicza 16A, pok. 10 agnieszka.kierzek@usz.edu.pl
dr Anna Nowak 16-72 ul. Wąska 13, pok. 311 anna.nowak@usz.edu.pl
mgr Paweł Osóch 24-34 ul. Mickiewicza 18, pok. 214 pawel.osoch@usz.edu.pl
mgr inż. Ewa Sarnacka 16-63 ul. Wąska 13, pok. 404 ewa.sarnacka@usz.edu.pl
mgr Joanna Sławińska 24-30 ul. Mickiewicza 18, pok. 215 joanna.slawinska@usz.edu.pl
mgr inż. Julita Tomkowiak 23-55 ul. Mickiewicza 18, pok. 215 julita.tomkowiak@usz.edu.pl
dr Marcin Wilhelm 16-42 ul. Wąska 13, pok. 307 marcin.wilhelm@usz.edu.pl