Pracownicy naukowi Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku
w Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk.

W wyniku ogólnopolskich wyborów członkami 3 Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 zostali następujący pracownicy Instytutu:
 
Komitet Badań Morza PAN:
dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak
dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US
dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US
 
Komitet Badań Czwartorzędu PAN:
dr hab. Anna Cedro, prof US
prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka
 
Komitet Nauk Geologicznych PAN:
dr hab. Jakub Witkowski, prof. US
 
Prof. dr hab. Andrzej Witkowski, który od 2010 r. jest stałym Członkiem Korespondentem PAN,
wybrał pracę w dwóch komitetach: Komitecie Badań Morza i Komitecie Nauk Geologicznych.
 

Na inaugurującym nową kadencję posiedzeniu Komitetu Badań Morza PAN, które odbyło się zdalnie w dniu 11 maja br., powołano prezydium Komitetu, w skład którego weszła dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak. Nowym przewodniczącym KBM został dr hab. Waldemar Surosz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.
Na plenarnym posiedzeniu w dniu 19.02.2021 do Prezydium Komitetu Badań Morza PAN wybrany został dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US – sprawujący funkcję Dyrektora Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku,