DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US

ul. A. Mickiewicza 16, pok. 204
tel.: 91 444 2461, 91 444 2462

dyrektor.nms@usz.edu.pl

 

——————————————————————————————

Zastępca Dyrektora

dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US

ul. A. Mickiewicza 16, pok. 206
tel. 91 444 2537,  91 444 2353
joanna.dudzinska-nowak@usz.edu.pl

 

——————————————————————————————

Pełnomocnik Dyrektora ds. procedury ewaluacyjnej

dr Daniel Okupny

ul. A. Mickiewicza 18, pok. 211
tel.: 91 444 2358

daniel.okupny@usz.edu.pl

 

——————————————————————————————

Sekretariat naukowy

mgr Katarzyna Łagowska

ul. A. Mickiewicza 16, pok. 205
tel. 91 444 2461
sekretariat.nms@usz.edu.pl