Skład Rady Naukowej Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku
na kadencję 2021-2024

 • dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US – Przewodniczący RN
 • dr hab. Małgorzata Bąk
 • dr Natalia Bugajny
 • prof. dr hab. Anna Cedro
 • dr Przemysław Dąbek
 • dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US
 • dr Andrzej Giza
 • dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska, prof. US
 • dr hab. Roman Marks, prof. US
 • dr Monika Myśliwy
 • dr Daniel Okupny
 • dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US
 • dr inż. Krystyna Osadczuk
 • prof. dr hab. Wojciech Piasecki
 • dr hab. Małgorzata Puc, prof. US
 • dr inż. Jakub Skorupski
 • dr hab. Zofia Sotek, prof. US
 • dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US
 • dr Magdalena Szenejko
 • dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, prof. US
 • dr Małgorzata Świątek
 • dr hab. Paweł Terefenko, prof. US
 • dr Szymon Walczakiewicz
 • dr Brygida Wawrzyniak-Wydrowska
 • dr hab. Helena Więcław, prof. US
 • prof. dr hab. Andrzej Witkowski
 • dr hab. Jakub Witkowski, prof. US
 • dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US
 • dr Dominik Zawadzki